היצור האנושי מהווה חלק מהשלם, הקרוי בפינו "היקום", חלק המוגבל בזמן ומרחב. הוא חש את עצמו, את מחשבותיו והרגשותיו כדבר הנפרד מהכל, כעין אשליה אופטית של המודעות שלו. אשליה זו מהווה מעין כלא עבורינו. המשימה שלנו צריכה להיות שחרור עצמי מכלא זה ע"י כך שנרחיב את מעגל האהבה והרחמים שלנו כדי לחבוק את כל הבריות ואת כל הטבע ביופיו. אין לאף אדם אפשרות ליישם זאת בשלמות, אך עצם החתירה להישג שכזה, היא בעצמה מהווה חלק מהשחרור ומהיסוד של הביטחון הפנימי.
אלברט אינשטיין (יהודי, ממוצא גרמני, פיסיקאי וזוכה בפרס נובל, 1955 – 1879)

אחד למען כולם, כולם למען אחד.

התורה הקדושה אומרת ש"אלוקים ברא את האדם בצלמו כדמותו שלו" (של השם), ובהתחלה היינו כולנו חלק מגוף אחד ונשמה אחת.
אנו כולנו חלק מאותה נפש. כולנו, כל בני האדם, עדיין מחוברים לאותו חלק אלוה ממעל.
כולנו אחד, כולנו מאותו מקור.
כל אחד מאתנו מהווה חלק אחר בגוף אחד. אדם אחד הוא כמו הראש, עוד אחד מתפקד כמו הלב, עוד מישהו כמו אצבע, עין, ריאה,עור, יד, פה...
ואין חלק אחד יכול לחיות בלי רעהו.

אם חלק אחד מהגוף כואב וזקוק לעזרה, זה משפיע על כל שאר האיברים, וכואב לכולם. אי לכך, מוטלת אחריות וחובה על כל ה"איברים" האחרים להתלכד על מנת לאהוב, לתמוך, לעזור ולהציל את אותו חלק השרוי בצרה. אם אנחנו אוהבים את עצמנו, עלינו לאהוב אחד את השני. לאהוב, אין פירושו לאהוב את עצמך בלבד.
האהבה צריכה להיות ללא תנאים. וכל מי שזקוק לאהבה יוכל לקבל אותה – ללא קשר להבדלי גזע, דת, לאום או שפה.
בפנינו ניצבת רק בחירה אחת בין שני אפשרויות. או "אנוכיות" או "זולתנות" – אין משהו באמצע.
זהו החזון של "קרן עילאי".

מה אם זה היה הילד שלי?

אנחנו ב"קרן עילאי", מאמינים בכך, שעזרה לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים לכך, מהווה את הדרך הטובה ביותר להראות עד כמה אנחנו מעריכים את הבריאות שלנו, את העושר ואת הילד הבריא שזכינו לקבל.

אנחנו חושבים שכל אחד צריך לעצור מידי פעם ולחשוב לעצמו – "מה אם זה היה הילד שלי?"
"מה הייתי מצפה שאחרים יעשו בשבילי אם אני הייתי זה שזקוק לעזרה?"
ואז, עליך לנהוג באותה צורה כלפי אלו שצריכים אותך, בדיוק כפי שהיית רוצה שינהגו עמך.

"עמותת עילאי" מאמינה בכך, שלכל ילד, בלי קשר לחומרת מצבו הפיזי או הלקוי השכלי שלו, לכל אחד יש את הזכות לקבל את תנאים והטיפול הטוב ביותר , להתפתח ולמצות את מקסימום הפוטנציאל הגלום בו.
אנו מאמינים בכך, שכל בן אדם, כחלק מהמשפחה שלו / מהשכונה / מהקהילה / מהמדינה / מהאוכלוסיה הכלל-אנושית, צריך לקחת ברצינות את התפקיד שלו בחיים עלי אדמות, לקחת על עצמו אחריות ולשאת בעול בשעה שהוא רואה אדם הזקוק לעזרה.

אנו מאמינים בכך שכאשר מושיטים יד לאח השרוי בצרה, אנו בעצם שומרים על עצמנו מכל פגע רע ומכל צרה שלא תבוא.
אנו מאמינים בכך שכאשר עוזרים לזולת ונותנים צדקה, אנו מוכיחים לקב''ה בצורה הטובה ביותר שמגיע לנו להישאר במצב טוב – שאנחנו מהנותנים ולא מהנוטלים, ובכך נבטיח לעצמנו המשך של חיים טובים.

המטרה שלנו

מהם הצעדים הבאים?
כל כך פשוט:
- לחפש עוד ילד או ילדה שזקוקים לעזרתנו ולהיות להם לעזר.
- לחפש עוד בן אדם טוב לב ולבקש את עזרתו. לא נפסיק עד שכל ילד, עד האחרון שבהם, בכל מקום בעולם, ללא קשר ללאום, שפה, או דת –עד שכל אחד מהם יקבל את העזרה לה הוא זקוק.

חברה חזקה נבחנת בצורה בה היא עוזרת לחלשים שבה. באמצעות "קרן עילאי", כולנו נהיה ראויים יותר לתואר "בני אדם".

אנחנו לא מבקשים מכל האנשים בעולם להיות כמונו. אבל אם אתם כבר חושבים כך או שאתם מסכימים עם הלך מחשבתנו, אנא! היו לנו לעזר ועזרו לנו במשימתנו הקדושה.
הרצון הראשוני והמטרה האחרונה שלנו הוא לקיים את רצונו הגדול של הבורא: "ואהבת לרעך כמוך".

Purpus 02
בנייה VIIM בניית אתרים