כל פעילות בקרן עילאי מתבצעת בהתנדבות מלאה לטובתם ולרווחתם של ילדי עילאי. אין בקרן מקבלי משכורות.

רשימת המתנדבים וחברי ההנהלה:

מייסד ויו״ר

מנכ״ל

מזכירת הנהלה

יועצת משפטית

יו״ר ועדת הביקורת

ועדת הביקורת

יחסי ציבור, תקשורת אינטרנט, Facebook

השראת הקרן  הוסיבה להקמתה, יועץ, פעיל, ביקור ילדים חולים בבתיהם ובבתי החולים

התגמול שלנו - מתלמדת, הסיבה וההשראה הגדולה להמשך הפעילות וההצלחה...

בנייה VIIM בניית אתרים