כל פעילות בקרן עילאי מתבצעת בהתנדבות מלאה לטובתם ולרווחתם של ילדי עילאי. אין בקרן מקבלי משכורות.

רשימת המתנדבים וחברי ההנהלה:

מייסד ויו״ר

מזכירת הנהלה

יועצת משפטית

יו״ר ועדת הביקורת

ועדת הביקורת

יחסי ציבור, תקשורת אינטרנט, Facebook

השראת הקרן  הוסיבה להקמתה, יועץ, פעיל, ביקור ילדים חולים בבתיהם ובבתי החולים

התגמול שלנו - מתלמדת, הסיבה וההשראה הגדולה להמשך הפעילות וההצלחה...

בנייה VIIM בניית אתרים