אנו מתחייבים בזאת להמשיך ולפעול למען ילדינו, "ילדי קרן עילאי", לאהוב אותם , להעניק להם את הטיפול הטוב ביותר ולהתמסר אליהם בכל מאודינו.
אנו מתחייבים כלפי התורמים שלנו גם כן, המלאכים הנדיבים אשר אילולא עזרתם, לא היה בידינו לעשות כי אם מעט למען ילדינו.

לא ניתן לתאר במילים את רגשי ההערכה העמוקים אשר אנו רוחשים כלפי כל אחד ואחד מהתומכים בנו.
ידוע לנו כמה עמל ויזע משקיעים התורמים שלנו בפרנסתם, ועל כן תודתנו נתונה להם על שבחרו ב"קרן עילאי", ומצאו אותנו ראויים להיות שליחים נאמנים לקבלת תמיכתם. אנו מבקשים מהמלאכים הטובים "התורמים" שלנו להמשיך לתת בנו את אמונם בכדי שנוכל להרבות בעשייה פורייה.

מלאכים יקרים אלו, התורמים ומסייעים ל"קרן עילאי", הם אלו אשר מהווים את עמודי התווך של העמותה, ומחזיקים את העולם עומד על כנו. בכך מיישמים המה את הנאמר: "עולם חסד יבנה". ככתוב בפרקי אבות: "על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים".

אנו מתחייבים לכך שכל תרומה שמתקבלת תגיע אל יעדה הנכון, אל הילד הנזקק באמת, ע"י כך שכל הוצאה ופרויקט נמצא תחת פיקוחינו ובשליטתנו.
אנו מכבדים כל שקל ומתחייבים לעשות בו שימוש יעיל כדברי התלמוד: "דין פרוטה כדין מאה".

חברים בעמותת עילאי עושים את מלאכתם ללא משכורות וללא מותרות.

"קרן עילאי" אינה מאפשרת כלל מתן תרומה על רקע קשרי משפחה או חברות.
הדרך היחידה לקבלת תרומה הינה ע"י הצגת המסמכים הנחוצים לכך. כלומר: מסמכים וניירת רפואית, הוכחות למצב מהבטוח הלאומי ומשירותי הרווחה, וכן המלצות מעובדות סוציאליות מוסמכות המעידות על המצב הכלכלי ורפואי.

"קרן עילאי" מתחייב להכיר כל מקרה ומקרה באופן אינדיבידואלי, לערוך ביקור אישי אצל הילד/ה, לשמור על מעקב סדיר, לעמוד בקשר רצוף עמו ולהיות ער לכל צרכיו 24 שעות ביממה.

תפילתנו לאלוקי ישראל, שיסייע בעדנו במלאכת הקודש ויתן בנו את היכולת להוכיח את צדקת דרכנו לתורמים שלנו, כך שלעולם לא תצא מכשלה מתחת ידינו אשר תהווה מקור אכזבה להשם או לשליחיו הנאמנים...
בקשתנו היא שבורא עולם יאיר את דרכנו על כל צעד ושעל בעבודת הקודש שלנו, יורה לנו את הדרכים הטובות ביותר ויאפשר לנו להגיע אל ההחלטות הנכונות.

קדוש ברוך הוא, כל יכול! היה עמנו, ועזור לנו להוות את הכלי הטהור, הצינור, המעביר שפע ומקשר בין התורמים, שהם "המלאכים שלנו" אל הילדים, שהם "הגיבורים שלנו".
אמן.

Sunflower600
בנייה VIIM בניית אתרים