یکی برای همه ، همه برای یکی
بر طبق فرموده کتاب مقدس "تورات" : انسان به شکل خداوند آفریده شده است .
در ابتدا همگی ما از یک جسم و یک روح بوده ایم .
همگی ما از یک روح نشات گرفته ایم .
و همگی ما انسانها به همان روح مقدس متصل هستیم.
ما همگی یکی هستیم و از یک منبع سرچشمه گرفته ایم.
هر یک از ما در نقش یکی از قسمتهای بدن ، بازی می کنیم.
یکی در نقش سر و دیگری مانند قلب بازی می کند ، یکی دیگر در نقش انگشت ، چشم ، ریه ، پوست ، دهان و دست و غیره. بنا براین هیچکس بدون دیگران قادر به حیات نیست.
اگر یکی از قسمتهای بدن دچار مشکل شود و به کمک نیاز داشته باشد ، دیگر اعضا هم به درد آمده و متاثر می شوند. پس همه اعضا در این مورد مسوول و موظف هستند که به کمک یکدیگر آمده و با عشق همدیگر را یاری نمایند. دوست داشتن نباید منحصر به یک فرد باشد.
دوست داشتن باید بدون شرط باشد و هر کس که نیاز به آن دارد بتواند آن را دریافت نماید.
بدون در نظر گزفتن نژاد ، مذهب ، ملیت و یا زبان.
ما می توانیم از دو گزینه زیر یکی را انتخاب کنیم :
خودپرستی ( Egotism ) و یا نوع دوستی ( Altruism )
و نه هیچ چیز دیگر ما بین این دو . این است دیدگاه موسسه خیریه ایلائی .

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار
تو کر محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
درون فروماندگان شاد کن ز روز فروماندگی یاد کن

اگر او کودک من بود چه می کردم ؟
در (( موسسه خیریه ایلائی )) ما معتقدیم که کمک به کودکان نیازمند بهترین راه نشان دادن علاقه ما به سلامت و ثروتمان و داشتن کودکی سالم است.
در (( موسسه خیریه ایلائی )) ما معتقدیم که هر کس باید لحظه ای درنگ کند و از خود بپرسد : اگر او کودک من بود چه می کردم ؟ من از دیگران در این مورد چه انتظاری داشتم ؟ آیا من نیازمند کمک هایشان نبودم ؟
ما باید همانگونه که از دیگران انتظار داریم ، در برابر این کودکان عمل کنیم.

اعتقاد ما :

(( موسسه خیریه ایلائی )) عقیده دارد که هر کودکی علیرغم شدت ناتوانی جسمی و یا روحی روانی خود ، این حق را دارد که از بهترین کمکهای موجود بهره مند شود و بتواند توانائی خود را افزایش دهد.
ما معتقدیم که هر انسانی به عنوان یک عضو از یک خانواده ، همسایه ، جامعه ، شهر یا روستا و یا دنیا باید ماموریت خود را در زندگی بسیار مهم تلقی کند و هر گاه انسانی را نیازمند کمکهای خود دید ، احساس مسوولیت کند. ما معتقدیم که مشارکت و کمک به دیگران بهترین راه برای پیشگیری از حوادث بد و ناخواسته ای ست که می تواند برایمان در زندگی اتفاق بیافتد.
ما معتقدیم که کمک در امور خیریه بهترین راه در اثبات حقانیت ما برای ماندن و زندگی کردن و تشکر از آفریدگارمان است.
ما معتقدیم که یک جامعه قوی از نحوه کمکش به افراد ضعیف تر شناخته می گردد.
از طریق (( موسسه خیریه ایلائی )) ما همگی می توانیم لایق عنوان " انسان " باشیم.

هدف ما :

گامهای بعدی ما چیست ؟
به عبارت ساده :
جستجوی کودکان نیازمند که محتاج کمک ما هستند و یاری رساندن به آنها.
جستجوی افراد خوش قلب و بخشنده و درخواست کمک از آنها.
ما تا آخرین کودک به این وظیفه عمل می کنیم. هیچ فرقی نمی کند که با چه ملیت ، زبان و یا مذهبی باشد.

توصیه ما :

این فرصت را از دست ندهید. دستگیری از نیازمندان یک امتیاز است. این امتیاز را از دست ندهید.
ما انتظار نداریم که تمام افراد بشر با ما هم عقیده باشند. ولی اگر شما مانند ما فکر می کنید و با عقاید ما موافق هستید ، بیایید و ما را حمایت کنید و در این ماموریت بزرگ سهمی داشته باشید.
لطفا به ندای ما پاسخ دهید. ما به کمک شما نیاز داریم. بیایید و در این کار به ما بپیوندید و در بهره گیری از این نعمت الهی با ما شریک شوید.

ماموریت ما :

اولین و آخرین ماموریت ما اجرای بزرگترین فرمان خداست :

" همنوعت را مانند خودت دوست بدار. "

یک انسان عنصری از تمام کائنات است. عنصری که در یک محدوده زمان و مکان قرار گرفته و افکار و احساساتش برای خودش منحصر به فرد است. برخی تصورات غیر واقعی ، ما را مانند زندانی احاطه کرده. ولی ما می توانیم با گسترش محدوده رحم و ایثارمان از راه در آغوش گرفتن دیگر مخلوقات و همسو شدن با طبیعت و سرشت خود ، از این زندان رهایی یابیم. هیچ کس قادر به انجام این فریضه به طور کامل نیست اما تلاش در راه انجام آن می تواند ، راهی برای رهایی و داشتن وجدانی راحت و آسوده باشد. ( آلبرت انیشتین ، فیزیکدان یهودی – آلمانی ، برنده جایزه نوبل 1955 - 1879 )
بیایید و با احساس مسوولیت به این ندا پاسخ دهید. ما نیازمند کمک های شما هستیم.
بیایید و در این سفر مقدس به ما بپیوندید و در برخورداری از این نعمت الهی با ما شریک شوید.
تا می توانید با کمک به دیگران از زندگی لذت ببرید.
تمام فعالیتهای انجام شده توسط اعضای (( موسسه خیریه ایلائی )) به صورت داوطلبانه است.
کلیه عواید جمع آوری شده از کمک های بی دریغ شما منحصرا صرف کودکان نیازمند خواهد شد. کودکانی که به واقع به آن محتاج هستند.
در (( موسسه خیریه ایلائی )) کمک های شما به عنوان نوعی فرزندخواندگی تلقی می شود.

تعهدات ما :

" دنیا بر اساس مهربانی و اعمال خیر بنا نهاده شده است. "

ما بنیان گذاران (( موسسه خیریه ایلائی )) بدین وسیله خود را متعهد می دانیم که تمام تلاش خود را در راه بهبودی و رفاه فرزندان (( ایلائی )) ، دوست داشتن آنها ، تهیه امکانات مورد نیاز ، در هر زمان بودن در کنارآنان ، تا حد امکان و موجود در تواناییمان ، بکار گیریم.

عزیزانی که ما را در این راه یاری می نمایند ، بدانید که قدر شما را می دانیم و مسلما ما بدون کمک شما هرگز قادر به انجام کوچکترین خدمتی نیستیم. کلام ما قادر به بیان سپاس گذاری از شما عزیزان نیست. ما بخوبی واقف هستسم که هر یک از شما عزیزان با چه زحمتی امرار معاش می کنید و شرایط سخت شما را به خوبی درک می کنیم.از اینکه برای کمک به بشریت (( موسسه خیریه ایلائی )) را انتخاب نموده اید و ما را لایق و امین دریافت اعانات خود می دانید ، ممنون و متشکر هستیم. از شما فرشتگان عزیز تقاضا داریم که همواره اعتمادتان را به ما حفظ کنید تا بتوانیم با یاری هم نور شادی و امید را به زندگی قهرمانان کوچکمان بتابانیم.
شما فرشتگانی که (( موسسه خیریه ایلائی )) را در این امر مقدس حمایت می کنید ستونهای اصلی این بنا هستید.شما انسانهای شریف سازندگان دنیا و مصداق کامل این آیه مقدس " دنیا بر اساس مهربانی و اعمال خیر بنا شده است " می باشید. همانگونه که در کتاب مقدس " Pirkei Avoth " بیان شده است : " دنیا بر سه چیز استوار است : دانش ، پرستش خدا و اعمال نیک ".
هر گونه هزینه و مخارج صندوق تحت کنترل و نظارت کامل ما می باشد. بنابراین ما خود را موظف می دانیم که در نهایت امانتداری هرگونه کمکی را در راه مناسب آن و برای کودکانی که بیشترین نیاز را به آن دارند ، مصرف کنیم. ما برای هر یک " پنی " که دریافت می کنیم ارزش قائلیم و آن را در بهترین راه خرج خواهیم کرد.
همانگونه که در تلمود " Talmud " گفته شده است : " در دین یهود هر پول خرد و کم ارزشی می تواند به اندازه یک سرمایه بزرگ مهم باشد. "

داوطلبان (( موسسه خیریه ایلائی )) بدون دریافت مزد و در راه رضای خدا خدمت می کنند.

ما بخاطر عشق و ایمان قلبی به کودکانمان خدمت می کنیم و هیچ درآمدی صرف هزینه های غیر لازم و تجملاتی نخواهد شد. در (( موسسه خیریه ایلائی )) هیچ رایطهدوستی و یا فامیلی نمی تواند دلیلی برای دریافت کمک از این صندوق باشد. تنها راه دریافت کمک فقط از طریق ارائه اسناد و مدارک لازم و کافی به صندوق میسر می باشد. مدارکی مانند : پرونده پزشکی ، نامه از وزارت رفاه و تامین و اجتماعی ، توصیه نامه ای از سازمانهای معتبر اجتماعی و غیره که گواه بر نیاز مالی خانواده باشد.
ما, در (( موسسه خیریه ایلائی )) هر مورد را به خوبی و دقت بررسی نموده و شخصا از کودک مورد نظر دیدن می کنیم تا از نزدیک شاهد وضعیت وی باشیم. ما بطور دائم و 24 ساعته در ارتباط و دسترس کودک و خانواده او خواهیم بود.
از خدایمان تقاضا داریم که ما را در این ماموریت مقدس یاری نموده و به ما توانائی دهد تا نیت واقعی خود را به حمایت کنندگان نشان دهیم. امیدواریم که هرگز از درگاهش ناامید نگردیم.
همینطور امیدواریم که در هر قدم از این راه پر پیچ و خم ما را هدایت کرده و یاریمان کند که بدرستی تصمیم بگیریم و بهترین راه را برای رساندن کمک به قهرمانان کوچکمان برگزینیم. آنگونه که مورد رضایت خودش است.
خدای متعال : تمنا داریم که با ما باشی. کمک کن تا بتوانیم پیام شادی و آسایش را برای کودکانمان به ارمغان آورده و پل پیوندی بین فرشتگان عزیزحمایتگر و قهرمانان کوچکمان باشیم و هرگز شرمنده هیچ کدام نگردیم.

آمین

 

Purpus 02
Developed by VIIM בניית אתרים